Lämna dina åsikter
Vi uppskattar att ta dig tid att delge dig av dina upplevelser och åsikter om vårt arbete. Det gör du genom att dels svara på flervalsfrågor men också med fritext. Vi kommer också ställa en del kontrollfrågor för att kunna säkerställa att vi utfört arbete hos dig.

Ställningstagande
Här vill vi att du svarar genom att placera dig någonstans på skalan 1-5 där 1 är dåligt och 5 är mycket bra.

1. Bemötande Dåligt 1 2 3 4 5 Mycket bra
2. Kompetens Dålig 1 2 3 4 5 Mycket bra
3. Punktlighet Dålig 1 2 3 4 5 Mycket bra
4. Kommunikation Dålig 1 2 3 4 5 Mycket bra
5. Resultat Dåligt 1 2 3 4 5 Mycket bra

Skriv några rader om oss


Ditt förnamn
Ditt efternamn

Får vi publicera ditt namn på hemsidan?
Ja, både för- och efternamn
Ja, men bara förnamn
Nej

Kontrollfråga
Ditt svar på kontrollfrågan kommer inte att publiceras på webbsidan.

På vilken adress har vi utfört arbete för dig?
   Exempel: Gågatan 12, 831 72, ÖstersundCopyright © 2015 - 2020 Bouvin Bygg & Kakel | Innehar F-skattesedel
Webb/logo: Henrik Emanuelsson